เวียดนามเตรียมเก็บข้อมูล biometrics ประชากร เพื่อใช้ในบัตร ปชช. ตัวใหม่

    By: DH

    Published: Feb. 21, 2024

single_news.title

รัฐบาลเวียดนามเริ่มเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ของประชาชนสำหรับวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนตั้งแต่เดือนวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป

"ไบโอเมตริกส์ (Biometrics: ข้อมูลทางชีวภาพ)" เป็นเทคโนโลยีที่ใช้วัดและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อการยืนยันตัวตน เช่น ลายนิ้วมือ, ม่านตา, การสแกนใบหน้า, เสียง ฯลฯ ไบโอเมตริกส์มักใช้ในระบบความปลอดภัยและการตรวจสอบตัวตน 

โดยนายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh สั่งการให้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) เก็บข้อมูลในรูปแบบของการสแกนม่านตา, ตัวอย่างเสียง และ DNA จริงตามการแก้ไขกฎหมายการระบุตัวตนของพลเมืองเวียดนามโดยจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวตนหรือลายนิ้วมือข้างซ้ายและข้างขวาอีกต่อไป 


ID Card ปัจจุบันของเวียดนาม (Image source: baochinhphu.vn)

บัตรประจำตัวประชาชนใหม่นี้จะออกให้แก่ผู้ที่มีอายุเกิน 14 ปีในเวียดนาม และเป็นทางเลือกสำหรับพลเมืองที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี กฎหมายอนุญาตให้บันทึกข้อมูลประเภทเลือดในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DNA ซึ่งจะมีอยู่ในฐานข้อมูลแห่งชาติ

Smart ID Card?

บัตรประจำตัวประชาชนในอนาคตของเวียดนามจะรวมฟังก์ชันของบัตรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น บัตรประกันสุขภาพ, บัตรประกันสังคม, ใบขับขี่, ใบเกิด และใบรับรองการสมรส เป็นต้น (เรียกได้ว่าครบครันในใบเดียวเลยครับ)

จากข้อมูลพบว่า มีผู้ใหญ่ประมาณ 70 ล้านคนในเวียดนาม ณ ปี 2022 ซึ่งอาจทำให้การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก บัตรประจำตัวทางกายภาพของเวียดนามจะเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเหล่านี้ โดยจะมี QR Code ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลระบุตัวตนที่เก็บไว้ 

เก็บไว้ในฐานข้อมูลแห่งชาติ (National Database)

การเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลแบบ biometrics ที่รัฐบาลเวียดนามต้องการเพื่อสร้างบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ โดยข้อมูลทางชีวภาพ เช่น สแกนม่านตา, ตัวอย่างเสียง, และ DNA จะถูกเก็บและบันทึกในฐานข้อมูลแห่งชาติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและระบุตัวตนของประชาชน โดยการเก็บข้อมูลนี้จะช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และการทำงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมยังช่วยให้การบริหารจัดการสังคมดิจิทัลและการป้องกันความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการมีฐานข้อมูลรับรองตัวตนที่แม่นยำและเชื่อถือได้นั่นเองครับ

อ้างอิง


เปิดโลกการเขียนโปรแกรมและ Software Development ด้วย online courses ที่จะพาคุณอัพสกิลและพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ เรียนออนไลน์ เรียนจากที่ไหนก็ได้ พร้อมซัพพอร์ตหลังเรียน

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม