Python Tutorial

เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python หนึ่งในสุดยอดภาษาโปรแกรมมิ่งที่ได้รับความยอดนิยมสูงสุดแห่งยุค พร้อมต่อยอดใช้งานได้หลากหลายด้าน


Intro to Python

Lesson: 1Python Variables

Lesson: 3


Python Strings

Lesson: 4


Python For Loop

Lesson: 5


Python Functions

Lesson: 6


Python If Else

Lesson: 7

Python PIP Install

Lesson: 11


Python Operators

Lesson: 12


Lambda Function

Lesson: 13Python Enumerate

Lesson: 15


Python Dictionary

Lesson: 16


Python List

Lesson: 17